โต๊ะกลาง รุ่นเดลลี่ ขนาด 60 ซม. - แก้วใส / เอแอลยู