โต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง รุ่นไทก้อน เอ็ม ขนาด 240 ซม. - สีชิโม แอช/ดำ