โต๊ะประชุม ทราโวโต้ สแควร์ 240 ซม. - สีดาร์กวอลนัท / สีสโมคกี้เกรย์