โต๊ะประชุม ทราโวโต้ สแควร์ 320 ซม.- สีอเมริกาโน่ / สึโมคกี้เกรย์