โต๊ะประชุม รุ่นทราโวโต้ สแควร์ 320 ซม. - สีมาดิสัน แอช / สีสโมคกี้เกรย์