โต๊ะประชุม รุ่นสเปซ อาร์ค 320 ซม. - สีอเมริกาโน / สโมคกี้เกรย์