โต๊ะประชุม รุ่นทราโวโต้ อาร์ค 320 ซม. - สีอเมริกาโน่ / สีสโมคกี้เกรย์