โต๊ะประชุม รุ่นสเปซ อาร์ค 320 ซม. - สีดาร์กวอลนัท / สโมคกี้เกรย์