โต๊ะประชุม รุ่นทราโวโต้ อาร์ค 320 ซม. - สีมาดิสัน แอช / สีสโมคกี้เกรย์