โต๊ะประชุม รุ่นทราโวโต้ สแควร์ 360 ซม. - สีอเมริกาโน่ / สีสโมคกี้เกรย์