โต๊ะประชุม รุ่นสเปซ สแควร์ 360 ซม. - สีดาร์กวอลนัท/ สีสโมคกี้เกรย์