โต๊ะประชุม รุ่นทราโวโต้ สแควร์ 360 ซม. - สีดาร์กวอลนัท / สีสโมคกี้เกรย์