โต๊ะประชุมรุ่น สเปซ อาร์ค 360 ซม. - สี มาดิสัน แอช / สีสโมคกี้เกรย์