โต๊ะประชุม รุ่น ทราโวโต้ อาร์ค 360 ซม.- สีอเมริกาโน่ / สีสโมคกี้เกรย์