โต๊ะประชุม รุ่นสเปซ อาร์ค 360 ซม. - สีมาดิสัน แอช/ สีสโมคกี้เกรย์