โต๊ะประชุม รุ่นสเปซ สแควร์ 480 ซม. - สีอเมริกาโน่ / สีสโมคกี้เกรย์