โต๊ะประชุม รุ่นทราโวโต้ สแควร์ 480 ซม. - สีอเมริกาโน่ / สีสโมคกี้เกรย์