โต๊ะประชุม รุ่นสเปซ สแควร์ 480 ซม. - สีมาดิสัน แอช / สีสโมคกี้เกรย์