โต๊ะประชุม รุ่นทราโวโต้ อาร์ค 480 ซม. - สีอเมริกาโน่ / สีสโมคกี้เกรย์