โต๊ะประชุม รุ่นสเปซ อาร์ค 480 ซม. - สีดาร์กวอลนัท / สีสโมคกี้เกรย์