โต๊ะประชุม รุ่นสเปซ อาร์ค 480 ซม. - สีมาดิสัน แอช / สีสโมคกี้เกรย์