โต๊ะประชุม รุุ่นทราโวโต้ สแควร์ 540 ซม. - สีอเมริกาโน่ / สีสโมคกี้เกรย์