โต๊ะประชุม รุ่นทราโวโต้ อาร์ค 540 ซม. - สีอเมริกาโน่ / สีสโมคกี้เกรย์