โต๊ะผู้บริหาร รุ่นทราโวโต้ L 195 ซม. - สีชิโม แอช / สีสโมคกี้เกรย์