โต๊ะผู้บริหาร รุ่นสเปซ R 195 ซม. - สีชิโม แอช / สีสโมคกี้เกรย์