โต๊ะผู้บริหาร รุ่นทราโวโต้ L 220 ซม. - สีมาดิสัน แอช / สีสโมคกี้เกรย์