โต๊ะผู้บริหาร รุ่นทราโวโต้ R 220 ซม. - สีดาร์กวอลนัท / สีสโมคกี้เกรย์