เครื่องผสมอาหาร คูซิโน่ รุ่นรีซอตโต ความจุ 3 ลิตร - สีดำ