กระทะไฟฟ้า รุ่นฮานาบิชิ HEP-10 ขนาด 10 นิ้ว 1.5 ลิตร - สีแดง