เครื่องปั่น ELECTROLUX รุ่น EBR3416 400W ขนาด 1.5 ลิตร - สีเขียว