เครื่องอบผ้า แอลจี รุ่น RC9066A3F ขนาด 10.5 กิโลกรัม - สีขาว