เครื่องนึ่งอเนกประสงค์ TEFAL รุ่น VC1451 ขนาด 6 ลิตร - สีขาว