หม้อหุงข้าว อิเล็กโทรลักซ์ รุ่น ERC1300 ขนาด 1.3 ลิตร - สีเทา