เครื่องปรับอากาศติดผนัง LG รุ่น IK10R.SR2 9,200 บีทียู - สีขาว