เครื่องปรับอากาศติดผนัง LG รุ่น IK18R1.SR2 18,000 บีทียู - สีขาว