เครื่องปรับอากาศติดผนัง Mitsubishi รุ่น MS-GN24VF-T2 22,519 BTU - สีขาว