เครื่องปั่นพลังสูง ฟิลิปส์ รุ่น HR3663 ขนาด 1400 วัตต์ 2.2 ลิตร - สีดำ