เครื่องปรับอากาศติดผนัง DAIKIN รุ่น FTKM09SV2S 9,000 บีทียู - สีขาว