เครื่องปรับอากาศติดผนัง DAIKIN รุ่น FTKM15SV2S 15,000 บีทียู - สีขาว