ตู้เย็น 2 ประตู แอลจี รุ่น GN-B372SLCG 11คิว - สีเงิน