เครื่องปรับอากาศ MIDEA รุ่น MSAFC-18CRDN8-QD0 18,000 บีทียู - สีขาว