เครื่องปรับอากาศติดผนัง DAIKIN รุ่น ATKC09TV2S 9,200 บีทียู - สีขาว