เครื่องปรับอากาศติดผนัง DAIKIN รุ่น ATKC12TV2S 12,300 บีทียู - สีขาว