เครื่องปรับอากาศติดผนัง ไดกิ้น รุ่น ATKC18TV2S 18,100 BTU - สีขาว