หม้อหุงข้าวดิจิตอล โตชิบา รุ่น RC-T10DR1 1 ลิตร - สีขาว