เครื่องซัก - อบ LG รุ่น FV1450H3V ซัก 10.5 / อบ 7 กิโลกรัม - สีเงิน