หม้อทอดไร้น้ำมัน TEFAL รุ่น EY2018 ความจุ 1.2 กก. - สีดำ