หม้อทอดไร้น้ำมัน สมาร์ท โฮม รุ่น MV004 2 ลิตร - สีเขียว