เตียงนอน 2 ชั้น รุ่นซิแอ็ล ขนาด 3.5 ฟุต - สีขาว/เหลือง