เตียง รุ่นนิว คัลเลอร์ โฟร์ คิดส์ ขนาด 3.5 ฟุต. - สีน้ำเงิน / สีขาว